Disclaimer

De website van coVoIP en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van coVoIP Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van coVoIP Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door coVoIP met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel coVoIP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is coVoIP niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door coVoIP worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel coVoIP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door coVoIP worden onderhouden wordt afgewezen.

coVoIP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Last revised: December 2016.

Contact Formulier

To be of better service covoip.nl uses cookied. Click here for more information. By using our site you agree to those terms. Close